Бизнес справочник
КОКА-КОЛА
ХЕЛЕНИК БОТЛИНГ КЪМПАНИ  БЪЛГАРИЯ  АД

През 1994г. започва строителството на Производствен център Костинброд, който е въведен в експлоатация през 1996г. и е най-голямата инвестиция на „зелено”, за която Компанията получава наградата „Инвеститор на годината” от българското правителство. През първата година инвестицията на Компанията е на стойност 20 милиона щатски долара. Производствен център Костинброд е разположен на площ от 100 412 кв.м. и е капацитет 70 000 бутилки / опаковки на час. То е най модерният ПЦ на Компанията в България, сертифициран по ISO 9001 – ISO 14 000 . Разполага със собствена пречиствателна станция и работи изцяло с природен газ. ПКЦ Костинброд осигурява близо 200 работни места. От стъпването си в България до сега Компанията е направила инвестиции за над 180 милиона евро.
Пример за добро публично – частно партньорство между Кока-Кола ХБК България и общината е реализирания Магистрален водопровод от село Петърч до град Костинброд с отклонение за фабриката, чрез който във водопроводната система на града се вливат 25 литра в секунда.


КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ  АД

     Компанията е филиал на Корпорацията Крафт Фуудс и е производител и дистрибутор в България на добре известните марки кафе и шоколадови изделия като Якобс, Нова Бразилия, Милка, Своге, Морени, Сушард и Тоблерон. През април 2001г. Компанията закупува фабриката за кафе в Костинброд, в която се произвежда добре известната марка на „Крафт” Нова Бразилия. Нова Бразилия е лидер на българския пазар за пакетирано кафе. Крафт Фуудс България  от 2001 г. инвестира средства в производствени съоръжения и в местната общност. За реализиране на съвместен проект между Крафт Фуудс България, БЧК и община Костинброд през 2004 г. компанията получи наградата от НСОРБ за фирма дарител на община Костинброд.


ДЖИЕВ АД

 “Джиев” АД е собственик на Птицекомбинат град Костинброд от 1996г. В предприятието е изграден напълно затворен цикъл за производство на птиче месо и производи. Във фирмата работят 360 души. От юни 2006г. “Джиев” АД преструктурира птицекланницата, фирмата притежава евросетификат и в момента е единствената от големите големите предприятия в бранша, покрили европейските норми.


ОЛИНЕЗА ООД

Дружеството е създадено през 1994г. Производството се осъществява в 2 бази на обща  площ 15 420 кв.м. и сграден фонд с площ 5 164кв.м.. “Олинеза” ООД е производител на майонези, лютеници, кетчупи, конфитюри и други консервни продукти както за вътрешния пазар така и за износ. Дружеството изнася в Гърция, САЩ, Канада и Англия.  Във Фирмата работят 191 души и 40 служители. От създаването си до момента фирмата е реализирала инвестиции на стойност 4 милиона евро. 


МУЛТИПРИНТ  ООД


Дружеството е създадено през 1996г. и е с предмет на дейност изработване и отпечатване на полиграфически изделия, поддържа на склад 700 номенклатури типови формуляри.  “Мултипринт” ООД е водещо предприятие в страната за производството на тетрадки и работи отлично с около 900 фирми и организации в страната.
Във Фирмата работят 210 души персонал с необходимата квалификация. За периода 1999/2005 година нетните приходи от продажби са се увеличили общо 9 пъти.        Размерът на реализираните инвестиции от създаването на фирмата до 2006 г. е над 3 милиона евро.


САНИТЕКС  ООД

Фабрика  “Санитекс” ООД започва производство на санитарно хигиенни изделия по италианска технология през 2001г. До този момент са инвестирани на „зелено” 4 милиона евро. Във фабриката са създадени 100 работни места. Предвиждат се бъдещи инвестиции за около 1 милион евро.


ГАЗТРЕЙД АД

Дружеството е основано пред 1990г. и е с основна дейност външна и вътрешна търговия с втечнен въглероден газ (пропан-бутан) и течни горива.  “Газтрейд” АД е най-големия вносител на пропан-бутан за България с годишен обем, надхвърлящ 100 000 МТ ,  който осигурява на дружеството пазарен дял от близо 30%.
Фирмата обслужва над 500 клиента на територията на цялата страна. През 2004г. “Газтрейд” АД въвежда в редовна експлоатация складова база за съхранение на пропан-бутан в землището на гр. Костинброд. Вложените инвестиции в складовата база в гр. Костинброд до момента се равняват на 12 500 000 евро, предстои да бъдат вложени още 12 милиона евро.
    

ДЖИМИС- Еф Би Ти АД

През 2004г. ръководството на “Джимис” използва “Еф Би Ти” ЕООД като инвеститор в „Проект за изграждане на млекопреработвателно предприятие гр. Костинброд” . Предприятието на “Еф Би Ти” АД е открито през месец януари 2006г. и е първото в страната, отговарящо изцяло на европейските хигиенни норми. В него работят 34 служители. Целта е “Джимис” да стане  третата по големина компания в бранша. За изграждането на предприятието в Костинброд са вложени над 3 милиона евро, като 30% е собствена инвестиция на веригата заведения “Джимис”.


ЕКОПЛАСТ 2002 АД

Фирмата е основана през 2002 година с основна дейност рециклиране на отпадъчни бутилки ПолиЕтилен Трефталат /ПЕТ/-до ПЕТ-флейк, ПЕТ – гранулат и др./. месечното производство на фирмата е 300 тона ПЕТ-флейк, 120 ПЕТ – гранулат и около 50 тона ПЕТ – преформи и бутилки.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2002 и ISO18000:2002. Средносписъчния състав на фирмата наброява 150 души.

 
ПЪТСТРОЙ - 92 АД

 Дружеството и приватизирано през 1996/97 г. и е с предмет на дейност строителство, ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура. Фирмата извършва проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност, производство на строителни материали, бетони, бетонови изделия, асфалтови маси и битумна емулсия, услуги със строителна техника и транспортни средства, търговия в страната и чужбина. “Пътстрой – 92” АД е сред водещите компании в България в строителството и рехабилитацията на пътищата и е член на международната пътна федерация. Фирмата притежава  сертификат по ISO 9001:2000 и притежава бронзов приз за най-добра производствена практика за 2004г. от българската строителна камара. Ръководните кадри, специалистите и изпълнителния персонал в дружеството са с квалификация и опит в пътното строителство. Във фирмата работят 241 души.


КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТ КОРПОРЕЙШЪН ГРУП

 “Инвест Корпорейшън Груп” е обединение от три фирми- „Строй Груп, Сънимекс ЕООД и Инвест Корпорейшън Груп” . В консорциумът едно от дружествата а именно Сънимекс ЕООД през 2006г. получи поздравително писмо от НАП, че е един от най- големите данъкоплатци за 2005г.Този уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Изложените възгледи в него са на Община Костинброд и са във връзка с проект BG2005/017-457.02.004 – „Туристическо развитие на културно-историческото наследство в община Костинброд чрез прилагане на най-добрите сръбски практики” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската комисия.